Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Bow Mods - Audio View (video) + Country Girls (Bauhaus Chav Remix)

PCS  Neer-Do-Well

Bow Mods are PCS (vocals) and Ne'er-Do-Well (everything else). A skewed alliance of theatrical tart and synth boffin, the duo was rudely birthed amid the clanging of East London's Bow bells.
  Country Girls (Bauhaus Chav Remix) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου