Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Moullinex - Modular Jam


This is the last track on the Sunflare EP. All done in 4 hours, the synth was recorded live in one take, as opposed to the other tracks which took several months..
This one will get its own remix EP, with remixes from Danny C90s, Justin Faust, Worship and White Girl Lust.
  Moullinex - Modular Jam by Moullinex

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου