Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Whitey w/ Rory Phillips - Get by


'He wanted it to sound like Queens Of The Stone Age, I wanted it to sound like Suicide. We met halfway.'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου